clips update

activity update

 • Score & Ranking
 • Event Calendar
 • Karting tracks
Point standings Singha Junior Kart Challenge Season 2018
 
Pos Kart  Name  Points
       

Singha Junior Kart Challenge 2018 by Kimi Raikkonen

“เปิดประสบการณ์ ค้นหาสุดยอดนักแข่งโกคาร์ทระดับเยาวชน”


รอบฝึกอบรม และคัดเลือก ( Training - Audition )
ณ สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานี

 •  วันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ.2561 ( วันใดวันหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แจ้งไว้ ) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
 •  ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องชำระเงินภายในวันฝึกอบรม และคัดเลือก เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  •         ค่าสมัคร                                         เป็นจำนวนเงิน     3,000 บาท
  •         ค่าธรรมเนียมการแข่งขัน                  เป็นจำนวนเงิน   20,000 บาท
  •         ค่าประกันความเสียหาย                    เป็นจำนวนเงิน   25,000 บาท
  •         ค่าสมัครใบขออนุญาตขับขี่รถแข่ง     เป็นจำนวนเงิน      1,500 บาท ( กรณี ยังไม่เคยทำใบขับขี่รถแข่ง )

หมายเหตุ :

 •     ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับค่าประกันคืน เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยผู้เข้าแข่งขัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวรถ เครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 •     ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ ค่าธรรมเนียมการแข่งขัน และค่าประกันความเสียหายคืน ภายใน 15 วัน  นับจากวันประกาศผล
 •     เครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น Mini Rok by Vortex และ Chassis เป็นรุ่น Neos ของ Tony Kart

กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขัน สนามที่ 1 ( Challenge Round 1 ) ณ สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานี

 •     วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561

การแข่งขัน สนามที่ 2 ( Challenge Round 2 ) ณ สนาม พีระคาร์ทเซอร์กิต,พัทยา

 •     วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

การแข่งขัน สนามที่ 3 ( Super Final ) ณ สนาม พีระคาร์ทเซอร์กิต, พัทยา

 •     วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562


คำชี้แจงเพิ่มเติม

 •     สิทธิ์ขาดในการตัดสิน เป็นของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 •     ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเตรียมหมวกกันน็อค ถุงมือ และรองเท้า สำหรับใส่ในการแข่งขันเอง ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะจัดเตรียมชุดแข่งของโครงการให้เท่านั้น
 •     กรณีผู้เข้าแข่งขัน ขับแข่งจนรถเกิดความเสียหาย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง โดยเบื้องต้นจะหักจากเงินค่าประกันความเสียหาย ที่ได้ชำระไว้